Skip to main content

Contact client and supplier invoices

Contact for client and supplier invoices at the departments.

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C1, MTC

Mikrobiologi, tumöroch cellbiologi (MTC)
Box 280, Nobels väg 16
Karolinska Institutet

ekonomi@mtc.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Ekonomihandläggare

Kristina Gullsby

Telefon: 08-524 870 21
Enhet: Ekonomi
E-post: kristina.gullsby@ki.se

Redovisningsansvarig

Ann-Sofie Norén

Enhet: Administration
E-post: ann-sofie.noren@ki.se

Customer ID: 1110000000

Fin/Mpt: 9C1

C2, MBB

Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)
Karolinska Institutet
Scheeles väg 2
171 77 Stockholm

ekonomi@mbb.ki.se

Array

Ekonomiadministratör

Anna Bengtsson Jemt

Telefon: 08-524 871 56
Enhet: Administration och service
E-post: anna.bengtsson.jemt@ki.se

Customer ID: 1110000001

Fin/Mpt: 9C2

C3, FyFa

Fysiologi och farmakolog (FyFa)
Institutionsledningen
Nanna Svartz väg 2
Karolinska Institutet

ekonomi@fyfa.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Ekonomicontroller

Kristina Seitz

Telefon: 08-524 868 69
Enhet: Administration
E-post: kristina.seitz@ki.se

Ekonomihandläggare

Zahra Abdurahman

Telefon: 08-524 872 27
Enhet: Administration
E-post: zahra.abdurahman@ki.se

Customer ID: 1110000002

Fin/Mpt: 9C3

C4, Neuro

Neurovetenskap A3:2 (Neuro)
Retzius väg 8
Karolinska Institutet

ekonomi@neuro.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Controller

Therese Brogårde

Telefon: 08-524 871 34
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Therese.Brogarde@ki.se

Customer ID: 1110000003

Fin/Mpt: 9C4

C5, CMB

Cell- och molekylärbiologi (CMB)
Von Eulers väg 3, Box 285
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@cmb.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Redovisningsansvarig

Eva Haglund

Enhet: Administration
E-post: eva.haglund@ki.se

Customer ID: 1110000004

Fin/Mpt: 9C5

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM

Institutet för miljömedicin (IMM)
Postadress: Box 210, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 13, Solna Karolinska Institutet

ekonomi@imm.ki.se

Ekonomiadministratör

Mona Bittar

Telefon: 08-524 874 71
Enhet: Administration
E-post: Mona.Bittar@ki.se

Redovisningsansvarig

Ann-Sofie Norén

Enhet: Administration
E-post: ann-sofie.noren@ki.se

Ekonomiadministratör

Inga-Lill Öhrlund

Telefon: 08-524 875 31
Enhet: Administration
E-post: Inga-Lill.Ohrlund@ki.se

Customer ID: 1110000005

Fin/Mpt: 9C6

C7, LIME

Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@lime.ki.se

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: Institutionsadministration
E-post: Pia.Persson@ki.se

Customer ID: 1110000006

Fin/Mpt: 9C7

C8, MEB

Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Box 281, Nobels väg 12A
Karolinska Institutet

ekonomi@meb.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Ekonomiadministratör

Marika Borgeke

Telefon: 08-524 824 73
Enhet: C8.Administration.Ekonomi
E-post: marika.borgeke@ki.se

Redovisningsansvarig

Katarina Ekberg

Telefon: 08-524 868 93
Enhet: C8.Administration.Ekonomi
E-post: Katarina.Ekberg@ki.se

Customer ID: 1110000007

Fin/Mpt: 9C8

CA, INCF

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)
Nobels väg 15A
171 77 Stockholm

ekonomi@incf.org

Ekonomihandläggare

Henrik Lindström

Telefon: 08-524 881 42
Enhet: INCF
E-post: henrik.lindstrom@ki.se

Assistent

Lotta Johansson

Telefon: 08-524 870 93
Enhet: INCF
E-post: lotta.johansson@ki.se

Customer ID: 1110002837

Fin/Mpt: 9CA

CB, KIB

Universitetsiblioteket (KIB)
Berzelius väg 7B, FE200
171 77 Stockholm

administrationen@kib.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Ekonomihandläggare

Christina Karlstrand

Telefon: 08-524 841 04
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Christina.Karlstrand@ki.se

Customer ID: 1110000008

Fin/Mpt: 9CB

CC (KM), CD (Swetox), D1 (KI DS), S1 (KI SÖS), H1 (NVS)

CC, KM

Komparativ Medicin

ekonomi@km.ki.se

Ekonomihandläggare

Zahra Abdurahman

Telefon: 08-524 872 27
Enhet: Administration
E-post: zahra.abdurahman@ki.se

CD, Swetox

Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV) Swetox
Forskargatan 20
151 36 Södertälje

Samordnare

Marie Franzén

Telefon: 08-524 810 03
E-post: Marie.Franzen@ki.se

Fin/Mpt: 9CD

D1, KI DS

Kliniska vetenskaper (KI DS)
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

ekonomi@kids.ki.se
Ekonomiservice

Redovisningsansvarig

Thomas Pettersson

Telefon: 08-123 564 92
E-post: thomas.pettersson@ki.se

Customer ID: 1110000009

Fin/Mpt: 9D1

S1, KI SÖS

Klinisk forskning och utbildning (KI SÖS)
Södersjukhuset
18 83 Stockholm

ekonomi@kisos.ki.se

For supplier invoices:

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-524 875 73
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

Customer ID: 1110000022

Fin/Mpt: 9S1

H1, NVS

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Alfred Nobels Allé 23, D3
141 83 Huddinge

ekonomi@nvs.ki.se

Ekonomicontroller

Karin Edman

Telefon: 08-524 859 88
Enhet: Ekonomi
E-post: karin.edman@ki.se

Samordnare

Martina Bergenroth

Telefon: 08-524 888 19
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: martina.bergenroth@ki.se

Customer ID: 1110000010

Fin/Mpt: 9H1

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (Clintec), K1 (MMK)

H2, BioNut

Biovetenskaper och Näringslära (BioNut)
Novum
141 57 Huddinge

ekonomi@bionut.ki.se

Ekonomiadministratör

Therese Skaugvold

Telefon: 08-524 810 05
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Therese.Skaugvold@ki.se

Ekonomicontroller

Henrik Ahlandsberg

Telefon: 08-524 810 06
Enhet: Degnell
E-post: henrik.ahlandsberg@ki.se

Customer ID: 1110000011

Fin/Mpt: 9H2

H5, LABMED

Laboratoriemedicin (LABMED)
8100 Alfred Nobels Allé 8
141 83 Huddinge

ekonomi@labmed.ki.se

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

Customer ID: 1110000012

Fin/Mpt: 9H5

H7, MedH

Medicin, Huddinge (MedH)
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ekonomi@medh.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Ekonomihandläggare

Gulaid Ismail

Telefon: 08-524 833 04
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: gulaid.ismail@ki.se

Customer ID: 1110000013

Fin/Mpt: 9H7

H9, CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
Alfred Nobels Allé 8, 5 tr,
141 83 Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ekonomi@clintec.ki.se

Redovisningschef

Camilla Törnroos

Telefon: 08-524 877 05
Enhet: Prefektkansliet
E-post: camilla.tornroos@ki.se

Customer ID: 1110000014

Fin/Mpt: 9H9

K1, MMK

Molekylär medicin och kirurgi (MMK)
L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna

ekonomi@mmk.ki.se

Customer ID: 1110000015

Fin/Mpt: 9K1

K2 (MedS), K6 (KBH), K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (PHS)

K2, MedS

Inst för Medicin, Solna (MedS)
Z5:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

ekonomi@meds.ki.se
For supplier invoices: EA-servicekontor

För kundfakturor:

Customer ID: 1110000016

Fin/Mpt: 9K2

K6, KBH

Kvinnors och barns hälsa (KBH)
Institutionskansliet, Elevhemmet
H2:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

For client invoices:

ekonomi@kbh.ki.se

Redovisningsansvarig

Camilla Adle

Telefon: 08-524 823 62
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Camilla.Adle@ki.se

For supplier invoices: Ekonomiservice

Customer ID: 1110000017

Fin/Mpt: 9K6

K7, OnkPat

Onkologi-patologi (OnkPat)
Z1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ekonomi@onkpat.ki.se

For supplier invoices:

Ekonomiadministratör

Agneta Hultbro

Telefon: 08-517 765 57
Enhet: Administration
E-post: agneta.hultbro@ki.se

För kundfakturor: Kristina Melin, 08 517 790 19

Customer ID: 1110000018

Fin/Mpt: 9K7

K8, CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A Plan 5
Solna

ekonomi@cns.ki.se

Ekonomihandläggare

Ida Andersson

Telefon: 08-524 832 44
Enhet: Ekonomienheten
E-post: ida.andersson.1@ki.se

Customer ID: 1110000019

Fin/Mpt: 9K8

K9, PHS

Folkhälsovetenskap (PHS)
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@phs.ki.se
For supplier invoices: Ekonomiservice

Ekonomihandläggare

Filip Malec

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: filip.malec@ki.se

Customer ID: 1110000020

Fin/Mpt: 9K9

OF (DENTMED), UF/US, UI

OF, Dentmed

Odontologi (OF/Dentmed)
Box 4064
141 04 Huddinge

ekonomi@dentmed.ki.se

Redovisningsansvarig

Pia Hägg Haraldson

Telefon: 08-524 883 43
Enhet: OF.Adminavd.Ekonomienheten
E-post: Pia.Hagg.Haraldson@ki.se

Customer ID: 1110000021

Fin/Mpt: 9OF

UF/US

Universitetsförvaltningen (UF) / Universitetsstyrelserna (US)
Ekonomienheten
Nobels väg 5
171 77 Stockholm

Ekonomiservice: ekonomiservice@ki.se

Customer ID UF: 1110000023

Customer ID US: 1110003103

Fin/Mpt UF: 9UF

Fin/Mpt US: 9US

UI

Fastighetsavdelningen Ekonomi
Nobels väg 5
171 55 Stockholm

Ekonomi-ui@uf.ki.se

Redovisningshandläggare

Ann-Charlott Zingmark

Telefon: 08-524 861 37
Enhet: Ledning och samordning FA
E-post: ann-charlott.zingmark@ki.se

Fin/Mpt: 9UI