Skip to main content

Sociala medier

Information, tips och riktlinjer för hur du går tillväga om du vill använda sociala medier i ditt arbete.

Lag ställer krav på kommunikation i sociala medier

Den 23 september 2020 börjar den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service även gälla innehåll som publiceras genom tredjepart. Hit hör även sociala medier, enligt  Digitaliseringsmyndighetens direktiv.

Det innebär att det som publiceras ska kunna användas av alla människor, oavsett till exempel funktionsnedsättning. Filmer ska innehålla undertexter och syntolkning, eller se till att viktig information framgår av ordinarie ljud. Bilder ska också innehålla alt-texter.

Digitaliseringsmyndigheten om digital tillgänglighet

Skapa undertexter för dina videos

Syntolka videoinspelningar

Alt-texter på Instagram

Alt-texter på Twitter

Alt-texter på Facebook