Allmänna handlingar och utlämnande

Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas.

För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se eller

ring tel. 08-524 865 95.

Stack of books
Books

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • All KI staff
  • OF.Department of Dental Medicine
  • OV.University Dental Clinic
Log in with KI-ID