Inköp och upphandling

Här finns information om upphandling i allmänhet och information till dig som är eller vill bli leverantör till Karolinska Institutet. Här finns också information om aktuella avtal.
Eftersom KI är en statlig myndighet är vi skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och har tagit fram rutiner för inköp och upphandling.

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • OF.Department of Dental Medicine
  • OV.University Dental Clinic
Log in with KI-ID