Dokument och mallar rörande dokumenthantering

Här hittar du dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.

Arkivbeskrivningar för institutioner fås på begäran - arkivet@ki.se.

Dokumenthanteringsplan

Klassificeringsstruktur

Övriga styrdokument

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • All KI staff
Log in with KI-ID