Informationsskärmar på KI

Det finns flera digitala skärmar på våra campus, där vi annonserar om det som händer på KI. Syftet med skärmarna är att visa information om evenemang som sker på KI.

På skärmarna publicerar vi tidsbegränsat innehåll som är knutet till ett aktuellt event eller till exempel en kommande kurs. Innehåll med syfte att marknadsföra KI:s olika verksamheter, enheter och funktioner passar bättre för andra kanaler. Annonsering görs i regel ungefär en till två veckor innan evenemangets datum eller sista anmälningsdatum.

Målgrupperna för informationen på skärmarna är KI:s studenter och medarbetare. Annonserna ska följa KI:s grafiska regler med våra profilfärger, teckensnitt och logga. Detta är viktigt för att skapa en enhetlig känsla i KI:s alla byggnader och för att besökare ska hälsas välkomna till ett och samma KI, oavsett i vilken lokal de befinner sig i på våra campusområden.

Annonsera på skärmarna

Om du vill annonsera på de digitala skärmarna kontakta i första hand kommunikatör eller huvudredaktör på din institution. Många institutioner har egna lokala skärmar och vid flera institutioner finns det också kommunikatörer som har behörighet att annonsera på andra skärmar vid KI:s campus. Lista över huvudredaktörer för alla institutioner på KI.

Institutionsspecifik information eller annonsering om forskningskonferenser som endast rör en mindre målgrupp (ej majoriteten av KI:s studenter och medarbetare) annonseras lokalt, till exempel på den skärm som ligger i samma byggnad som din institution.

Kommunikationsavdelningen hanterar övergripande annonser som rör majoriteten av KI:s studenter och medarbetare, oftast på uppdrag av KI:s ledning.

Kontakt

Har du frågor om skärmarna? Skicka din fråga till kommunikationsavdelningen via KI:s kontaktformulär. Välj kategori "Övrigt".

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • H5.Department of Laboratory Medicine
  • H7.Department of Medicine, Huddinge
  • H9.Department of Clinical Science, Intervention and Technology
  • OF.Department of Dental Medicine
  • UF.Central Administration
Log in with KI-ID