Ekonomiservice

Du kan anlita oss på Ekonomiservice för ekonomiadministrativa tjänster. Vi kan stötta institutioner och andra avdelningar på Karolinska Institutet

Vad vi kan hjälpa till med

  • Fakturahantering, leverantörsreskontra EFH
  • Inbetalningar
  • Intrastat
  • Kundfakturering
  • Månadsavstämning
  • Påminnelsehantering
  • Support
  • Utbetalningar
  • Leverantörsupplägg

Vi arbetar teambaserat på Ekonomiservice. Teamen är indelade i tre delar, Team Solna, Team Nord och Team Syd. Kontakta oss på ekonomiservice@ki.se.

Team Solna

Institutioner som tillhör Team Solna är MTC (C1), MBB (C2), FYFA (C3), NEURO (C4), CMB (C5), IMM (C6), MEB (C8) och KM (CC).

Vid frågor vänligen kontakta

Ebbe Gaznaghi

Financial officer

Sara Karlsson

Financial officer

Rebecka Tapper

Financial officer

Team Nord

Institutioner som tillhör Team Nord är MMK (K1)MEDS (K2), KBH (K6), ONKPAT (K7), LIME (C7), KIB/BILDMAKARNA & VIDEOPRODUKTION (CB), KI DS (D1), FASTIGHETSAVDELNINGEN (UI), MWLC HONGKONG (LC) och UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN (UF).

Vid frågor vänligen kontakta

Karin Vennström

Financial officer

Aymann Ahmed

Financial officer

Natalie Thylander

Financial officer

Hania Zahra

Financial officer

Nairat Murzaeva

Financial officer

Team Syd

Institutioner som tillhör Team Syd är NVS (H1), BIONUT (H2), LABMED (H5), MEDH (H7), CLINTEC (H9), KI SÖS (S1), UPPDRAGSUTBILDNINGEN (UU), UNIVERSITETSSTYRELSERNA (US), UNIVERSITETSGEMENSAMT (UG/UNIVERSITETSLEDNING (UL)/UTBILDNIGNSKANSLIET (UK) och DENTMED (OF/OV).

Vid frågor vänligen kontakta

Markus Akcan

Financial officer

Merna Issak

Financial officer
52486310

Ellen Sieger

Financial officer

Zulfira Kurbanova

Financial officer

Sara Stegervall

Financial officer

Åsa Björck

Head of unit

Medarbetare