Väktare, bevakning och larm

KI anlitar Avarn för bevakning med väktare på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Syftet med bevakningen är att ha en yttre synlig närvaro av väktare som kan hjälpa till att förhindra, upptäcka eller förebygga oönskade händelser som skadegörelse, inbrott, stölder och brand.

Alla KIs lokaler är larmade och KI har dygnet runt bevakning med varierande bemanningstid på plats i Flemingsberg.

Då det finns många lokaler som är tillgängliga för allmänheten under delar av dygnet så varierar omfattningen av larm i dessa lokaler. Larmen hanteras gemensamt av Institutionerna, Avarn och KI:s Säkerhetsenhet. Säkerhetsenheten står för yttre bevakning och att skalskydd upprätthålls.

Målet är att alla anställda, studenter, och besökare som vistas på Campusområdena ska känna sig trygga och säkra.

Väktare på campus

KI har väktare på campus dygnet runt, som kan kontaktas om något upplevs som otryggt, hotfullt eller som avviker från det normala. Väktarna ska ses som en servicefunktion och vara en förlängd arm till KI:s Säkerhetsenhet. 

Väktarna nås via telefon: 

  • Campus Solna: 08-524 864 29
  • Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Vid eventuella extra beställningar av bevakning eller andra övergripande frågor rörande bevakning eller larm, kontakta i första hand sakerhetsenheten@ki.se.

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • C7.Department of Learning, Informatics, Management and Ethics
Log in with KI-ID