Chefsutbildningar & ledarskapsprogram

Karolinska Institutet erbjuder utvecklingsmöjligheter för chefer och ledare i form av utbildningar och program för olika målgrupper. Varmt välkommen med din anmälan.

Ledarskapstrappa på KI. Foto: Sandra Helminen

CHEFSUTBILDNINGAR BAS 

Ny som chef på KI

Programmet riktar sig mot nya chefer på KI med delegerat, eller inom kort, delegerat chefsansvar. 

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar (obligatoriska)

Utbildning i "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens" ansvar består av en serie om tre moduler. Kurserna är obligatoriska för chefer och medarbetare som har fått/ska få en delegation av arbetsmiljöuppgifter. 

Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Ska genomföras innan modul 2 och modul 3. 

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Modul 3: Laboratoriesäkerhet
Denna modul vänder sig till dig som har ansvar för laborativ verksamhet på KI. 

Till arbetsmiljöutbildningar

AKADEMISKA LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Leading Research Projects, LRP (Projektledning för forskningsledare,PFL)

Forskarhandledarutbildning

Ledarskap för forskargruppsledare

HÖGRE LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

KI:s Högre Ledarskapsutbildning (KIHLP) 

KIHLP är ett slutet, skräddarsytt, ledarprogram för dekaner, prefekter, pro-prefekter, administrativ chefer och verksamhetschefer. Läs gärna mer om KIHLP i produktbladet längst ned på sidan.  

Framtidens Akademiska Ledare (FAL) 

Programmet syftar till att stödja våra lovande medarbetare i deras utveckling att bli självständiga forskargruppsledare som vill leda medarbetare mot en konkurrenskraftig forskningsvision samt att förbereda dessa inför framtida ledaruppdrag på institution samt, i förlängningen, på KI. 

Detta program anordnas av institutionen i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklingsverksamhet. Läs mer i produktbladet nedan. 

Produktblad

Julia Linder

HR-specialist

Sandra Helminen

Leadership specialist