Ny som chef på KI

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Programmet fokuserar framför allt att på att möta kompetensområdet "organisatoriskt ledarskap" i kompetensområden för chef- och ledarprogram på KI

Kursinnehåll

Höst 2021 - vår 2022

Tema 1 (del 1): Programintroduktion, KI:s värdegrund & strategi 2030
Datum: 8 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 1 (del 2): Introduktion till ledarskap på KI
Datum: 9 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 2: Att jobba på uppdrag av riksdag och regering
Datum: 29 sep kl. 09.00 – 12.30
Lokal: 

Tema 3: Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen
Datum: 20 oktober kl. 09.00 – 15.00
Lokal:  

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning
Datum: 10 november kl. 09.00 – 12.30
Lokal: 

Tema 5: Inköp & upphandling
Datum: 1 december kl. 09.00 – 11.30
Lokal: 

Tema 6: Kommunikation 
Datum: 15 dec kl. 09.00 – 12.30
Lokal:  

Tema 7: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor
Datum: 12 januari kl. 09.00 – 12.30
Lokal: 

Tema 8: Bisysslor
Datum: Datum 2 februari kl. 09.00 – 10.30
Lokal:  

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Observera att höstens teman kan komma att genomföras helt digitalt beroende på pandemin.

Programmet består av 8 teman och spänner mellan september 2021 och februari 2022. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i KI:s läroplattform Canvas. Det är i Canvas du hittar information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Tillgång till plattformen får du lite närmare inpå kursstart. 

Parallellt med den svenska kursen går en engelsk version. Som svensktalande går det bra att delta i de engelska teman och vice versa. Detta behöver dock kommuniceras tydligt till kursledningen.

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

 

Matilda Drakvingen

Project manager
Kompetensförsörjning