Skip to main content

Protokoll - Konsistoriet

Protokoll från konsistoriets sammanträden publiceras efter justering.

Catrin Främberg

Department administrator
UF Central Administration