Anknytningsprocess i UBW Anknutna

Anknytningar hanteras i UBW Anknutna. Ett digitalt flöde säkerställer att det finns ett formellt anknytningsbeslut innan konto och inloggningsuppgifter skapas.

För att kunna lägga upp anknutna i UBW kommer du behöva rätt behörigheter, som till exempel administratör eller chef. Du som administratör kommer kunna dra ut en rapport på vilka anknytningar som finns på din institution. Dessutom kommer du inte att behöva följa upp anknytningar manuellt. I look-up funktionen kommer du bara kunna se aktiva personer. Om personen skulle tidigare haft en anknytning hanteras detta i IDAC efter attestflödet.

  1. Det finns ett behov för anknytning. Beställaren för anknytningen samlar in information med hjälp av anknytningsformuläret och bisyssloredovisningen.
  2. Ett ärende om anknytning skapas i UBW Anknutna av t.ex. en IDAC-administratör (som också har tillgång till UBW). Uppdragsredovisningen läggs upp i systemet som bilaga till ärendet. I fall det finns ett fysiskt anknytningsformulär behöver det inte sparas eller arkiveras, eftersom alla uppgifter finns nu i systemet.
  3. Ärendet skickas digitalt för godkännande till den närmaste chefen, som kan granska uppgifterna och uppdragsredovisningen, och vid behov justera eller komplettera uppgifterna.
  4. Om ärendet godkänns skickas det vidare till prefekt eller motsvarande för attest.
  5. Ett anknytningsärende som har godkänts av prefekt gäller som det formella anknytningsbeslutet. 
  6. Efter godkännande av prefekt registreras ärendet och skickas vidare till IDAC, som skapar KI ID och inloggningsuppgifterna. Den närmaste chefen får ett mejl med inloggningsuppgifterna till den anknutnes konto.
  7. Om den anknutne ska anknytas på en annan institution kan en ny anknytning läggas upp innan den gamla avslutas. Det kommer finnas ett digitaliserat flöde för godkännande och attest av anknytningen. Personen kommer att få behålla sina inloggningsuppgifter.
  8. En administratör kan se via rapporter i UBW Anknutna vilka anknytningar som är på väg att förfalla. För att se vilka det gäller så gå in under rapporter och välj rapporten "Anknytningar som förfaller inom kort"

Uppdragsredovisningen

Enligt de nya Regler och anvisningar för anknytning är redovisningen av uppdrag en förutsättning för att kunna anknytas till KI. Pappersblanketten finns kvar, men vi ser över möjligheterna att digitalisera redovisningen på sikt.

Formuläret AnkForm

Bara den anknutne ska signera formuläret. Närmaste chef och prefekten attesterar digitalt i UBW Anknutna. I och med att blanketten är undertecknad har också den som ska anknytas godkänt personuppgiftslagring och Code of Conduct. Blanketten kommer att uppdateras utifrån vad som blir obligatoriskt i systemet, t.ex. projektnummer och uppdragsredovisning.Information om anknytning och anknytningsbeslutet sparas och arkiveras i UBW Anknutna. Oml det finns en pappersblankett ska den skannas och bifogas ärendet i UBW Anknutna. Du behöver inte spara originalet när den inskannade verisonen finns i UBW och du har säkerställt att informationen som är registerad i systemet stämmer. 

Kontakt

Har du frågor, kontakta Amal Velic.

Dokument

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • C3.Department of Physiology and Pharmacology
  • H9.Department of Clinical Science, Intervention and Technology
Log in with KI-ID