Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Lene Lindberg

Adjunct senior lecturer
K9 Department of Global Public Health

Administrativ chef

Therese Lind

Head of administration
K9 Department of Global Public Health

Ombud för lika villkor

Hélio Manhica

Postdoctoral researcher
K9 Department of Global Public Health

Ombud för miljö och hållbarhet

Ann Liljas

Postdoctoral researcher
K9 Department of Global Public Health

Skyddsombud för administrationen, Widerströmska huset

Lena Björk

Educational administrator
K9 Department of Global Public Health

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Anna-Clara Hollander

Principal researcher
K9 Department of Global Public Health

Skyddsombud för personal inom global hälsa, Widerströmska huset

Anneli Eriksson

Research Specialist
K9 Department of Global Public Health

HR-representant

Alexandra Widström

HR Partner
K9 Department of Global Public Health

Doktorandrepresentanter

Soha El Halabi

PhD student
K9 Department of Global Public Health

Katrine De Angeles

PhD student
K9 Department of Global Public Health