Arkivering och diarieföring av ekonomihandlingar

Bevarandekraven för de allra flesta ekonomihandlingar återfinns i Dokumenthanteringsplanens serie 2 (forskningsfinansiering i serie 4).

Image with several items connected to finances; a calculator, a chart.

Kontakt

Har du frågor rörande ekonomiska handlingar generellt – kontakta ekonomiavdelningen - ekonomiservice@ki.se.

Har du frågor rörande arkivering eller diarieföring av ekonomiska handlingar kontakta oss - arkivet@ki.se eller registrator@ki.se.

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • All KI staff
Log in with KI-ID