Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitet, kompetensförsörjning av lärare och forskare, infrastruktur och internationalisering.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Birgitta Henriques Normark, vicerektor för forskning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Kamila Czene

Ewa Ehrenborg

Mikael Rydén

Studentrepresentanter

Josefine Andersson (MF)

Ellenor Bel (OF)

Susanne Neumann (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, prorektor

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

Våren 2021

  • Fredagen den 5 februari kl. 13.00-16.00.
  • Torsdagen den 11 mars kl. 13.00-16.00.
  • Onsdagen den 14 april kl. 13.00-16.00.
  • Onsdagen den 19 maj kl. 13.00-16.00.
  • Torsdagen den 10 juni kl. 13.00-16.00.

Protokoll 2020

2020-02-07

2020-03-12

2020-04-14

2020-05-20

2020-05-28

2020-06-11

2020-08-20

2020-09-15

2020-10-22

2020-11-19

2020-12-15

Protokoll 2019

2019-01-31

2019-03-06

2019-04-02

2019-05-21

2019-06-18

2019-09-17

2019-10-16

2019-11-14

2019-12-17