Skip to main content

Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har från den 1 januari 2019 det övergripande, strategiska ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Birgitta Henriques Normark, t.f. ordförande i kommittén för forskning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Kamila Czene

Ewa Ehrenborg

Mikael Rydén

Studentrepresentanter

Josefine Andersson (MF)

Ellenor Bel (OF)

Susanne Neumann (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, prorektor

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande

Radmila Micic, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

Våren 2020

  • Fredagen den 7 februari, kl. 12.00-16.00         
  • Torsdagen den 12 mars kl. 13.00-17.00
  • Tisdagen den 14 april kl. 13.00-17.00
  • Onsdagen den 20 maj kl. 08.30-12.00
  • Torsdagen den 11 juni kl. 13.00-17.00

Protokoll 2020

2020-02-07

Protokoll 2019

2019-01-31

2019-03-06

2019-04-02

2019-05-21

2019-06-18

2019-09-17

2019-10-16

2019-11-14

2019-12-17

 

Radmila Micic

Samordnare
08-524 864 84
UF Central Administration