Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad (KI-klin).

Dekan KI Syd deltar även i:

 • KI/Region Stockholm ledningsmöten
 • CIMED ledningsgrupp
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Resursgruppen för äldres hälsa under Covid-19
 • Interdiciplinär resursgrupp post-pandemin (KIRP)
 • Flemingsberg Science
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”

Dekanstöd/administratör

Forskning vid KI Syd

Merparten av forskning som utförs vid KI Syds institutioner är kartlagd och sammanställd i en databas (Excel).

Infrastruktur vid KI Syd

Den infrastruktur som finns på KI Syds institutioner är kartlagd och presenterad på staff.ki.se.

Aktuella frågor vi arbetar med just nu

 • Covid-19
 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Uppstart samarbete med närliggande kommuner
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - inventering och strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut?
 • Life Science-konferens 25/5-2021
 • Arrangera ett etiksymposium september 2021

Frågor vi arbetade med 2019-2020

Institutionsgruppens möten våren 2021

Torsdagar 8:00-9:00 tills vidare med start 14/1

 

Nyheter och evenemang

KI Syd nyheter

KI Syd kalender