Institutionsgrupp KI Syd

Institutionerna vid KI södra campus

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden och deltar i rektors möten med prefekter samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad (KI-klin).

Dekan KI Syd deltar även i:

 • KI/Region Stockholm ledningsmöten
 • CIMED ledningsgrupp
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Resursgruppen för äldres hälsa under Covid-19
 • Flemingsberg Science
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Sammanhållet verksamhetsstöd”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”
 • Arbetsgruppen  Affiliering av Capio S:t Görans sjukhus

Dekanstöd/administratör

  Aktuella frågor vi arbetar med just nu

  • Covid-19
  • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge (våren 2020)
  • Risken för bristande kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
  • Strategiska rekryteringar via CIMED
  • Infrastruktur- KI Syd infrastrukturråd inträttat
  • Forskning vid KI Syd
  • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
  • FoUU-medel
  • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
  • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut? (Pågående diskussioner med Capio/S:t Görans sjukhus)
  • Arrangera ett etiksymposium våren 2021

  Frågor vi arbetade med 2019

  Institutionsgruppens möten hösten 2021

  Torsdagar jämna veckor samt 27/8 - 10/9 - 8/10 (strategidag) - 19/11

   

  Nyheter och evenemang

  KI Syd nyheter

  KI Syd kalender