Page

En page eller sida är vanligast att använda när du vill berätta något. Sidor får gärna vara långa, men innehållet ska hänga ihop. Märker du att innehållet spretar, gör en sida till.