Formulär Drupal 8

Att använda ett formulär på ki.se kan vara ett bra sätt få in information och svar på frågor på ett enhetligt sätt i ett återkommande typ av ärende/förfrågan, vilket sparar tid både för användare och mottagare.

Skapa formulär

Ditt formulär består av två huvudkomponenter: 

  • En form page som är behållaren för ditt formulär. Den fungerar på samma sätt som en sida förutom att du kan ha ett formulär längst ner på sidan.
  • Ett form som du fyller på med element, gör inställningar och sen infogar längst ner på din formpage.

Det spelar egentligen ingen roll vilken av dessa du gör först, men det kan vara praktiskt att ha din formpage redo så att du kan hämta ditt formulär direkt när du har skapat det, för då kan du se hur varje element kommer att se ut för användaren under tiden du bygger upp det.