Språkhantering

Ki.se är tvåspråkig - svenska och engelska. Det är viktigt att du som redaktör ser till att alla sidor håller sig till det språk som användaren förväntar sig.

Skapa innehåll

När du skapar innehåll väljer du vilket språk det ska ha i språkmenyn överst på sidan. Du kan ändra det när som helst, så länge du översätter allt. 

Byta språk

Ett enkelt sätt att översätta sidor är att klona dem. Verktyget Clone används för att kopiera en komponent eller sida. Funktionen finns på samma plats som funktionen för att radera. När du byter språk i klonen eller i annat innehåll som skapats i ett språk så märker du att du inte hittar länkar för Included in, language version mm även om du sparat och publicerat innehållet. 

Gå till Content eller My content och sök upp innehållet där så kommer detta att funka. 

Olika URL:er för olika språk

För de subdomäner där URL:en skiljer sig åt mellan språken så behöver du vara inloggad på rätt språk när du redigerar dina sidor. Detta gäller alltså

  • utbildning.ki.se som på engelska är education.ki.se
  • medarbetare.ki.se som på engelska är staff.ki.se och
  • nyheter.ki.se som på engelska är news.ki.se