Skip to main content

Möten ledning, råd, nämnder och institutioner

Här hittar du tider för universitetsförvaltningens möten för ledning, råd, nämnder och avdelningar, samt protokoll för möten på din institution.

Möten för:

 • Administrativa chefer
 • Avdelningschefer
 • Central samverkan
 • Institutioner
 • Kommittén för forskning
 • Kommittén för utbildning
 • Kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Konsistoriet
 • Prefekter
 • Rektors beslutsmöten

Möten råd, nämnder och ledning på UF

More information for staff

There is more information for those of you working in the following groups

 • Administrativa kansliet
 • Klin Mikrobiologi
 • Laboratoriemedicin
 • Medicinsk biokemi och biofysik
 • Universitetsförvaltningen
Log in with KI-ID