Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL/VFU

Stepping stone-kurser är för dig som har handledningsuppdrag eller som är involverad i studerandeprocessen vid verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. Här finns information om aktuella kurser.

Colleagues working together.
Foto: GettyImages.

Vem kan gå kursen?

  • Du som har högskoleutbildning och som har kliniskt handledningsuppdrag för studenter i VIL/VFU (verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning). Här kan du läsa mer om VIL.
  • Du som på något sätt är involverad i studerandeprocessen vid VIL/VFU
  • Du som exempelvis är AKA, VIL-samordnare eller ska påbörja ett handledaruppdrag
  • Du som vill läsa en eller flera grundläggande kurser om högskolepedagogik i VIL/VFU i egen takt.

Upplägg

Stepping stone-kurser är korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete med handledning
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion.

Alla kursdeltagare examineras vid sista kurstillfället.

En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier. Du bör läsa högst två Stepping stone-kurser per termin.

Gå grundkursen först

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" för att få behörighet att gå andra Stepping stones-kurser. 

Illustration of Stepping stone courses.
Upplägg Stepping stone-kurser. Foto: Illustration.

Våren 2023

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

► Kursträff 1: 18 april​, kursträff 2: 31 maj.
Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

För att gå "Critical Incident Analysis och livslångt lärande" behöver du ha genomfört övriga kurser.

► Kursträff 1: 15 juni, kursträff 2: 31 augusti. ​
Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Hösten 2023

För anmälan till höstens kurser se länk till anmälningsformulär vid respektive kurstillfälle nedan:

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning- fysiska träffar på Södersjukhuset

► Kursträff 1: 23 augusti och kursträff 2: 18 oktober 

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning SÖS

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning - nätbaserad

► Kursstart: 7 september, sista dag för inlämning 10 oktober.

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

► Dag 1: 26 september, dag 2: 7 november 

Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

► Dag 1: 5 oktober, dag 2: 14 november 

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

► Dag 1: 24 oktober, dag 2: 30 november 

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning HT23

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Kursen ges på vårterminen från Karolinska institutet och höstterminen från Röda Korset Högskola med samma kursplan och examinationsuppgift.

► Dag 1: 27 oktober, dag 2: 1 december.

Anmäl dig på Röda Korset Högskolas webbsida för höstterminen 2023

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

► Dag 1: 7 december, dag 2: 25 januari 2024 (sista dag för anmälan: 23 november)

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

För dig som arbetar inom kommunal verksamhet

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning- i kommunal verksamhet

► Kursträff 1: 15 november och kursträff 2: 12 december

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning- i kommunal verksamhet

Kontakt

Du hittar kontaktperson på respektive kurssida.

Kurslitteratur

Kursdeltagare

Som deltagare på Stepping stone-kurser är du inte inskriven som student på KI (inskriven i Ladok). Det innebär att du hos universitetsbiblioteket KIB har rollen publik låntagare. Du kan låna tryckt material som finns för utlåning, men digitalt material som e-böcker, artiklar och databaser kan du enbart nå och använda på plats i biblioteket.

Anställda inom KI kan nå material även utanför KIB:s lokaler.

Du kan kontakta KIB via chatt, telefon eller mejl för att ställa frågor. Kontakt och öppettider KIB.

Inom Region Stockholm

Som medarbetare inom Region Stockholm kan du vända dig till Biblioteken i Region Stockholm som erbjuder en hel del material både i elektronisk och tryckt form (och även kan köpa in). De flesta regioner erbjuder liknande genom t ex Eira-avtalet. Du kan också söka litteratur via till exempel Stockholms stadsbibliotek.

Tänk på

JF
Content reviewer:
Helena Brodin
03-07-2023