Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL/VFU

Stepping stone-kurser är för dig som har handledningsuppdrag eller som är involverad i studerandeprocessen vid verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. Här finns information om aktuella kurser.

Colleagues working together.
Foto: GettyImages.

Vem kan gå kursen?

  • Du som har högskoleutbildning och som har kliniskt handledningsuppdrag för studenter i VIL/VFU (verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning). Här kan du läsa mer om VIL.
  • Du som på något sätt är involverad i studerandeprocessen vid VIL/VFU
  • Du som exempelvis är AKA, VIL-samordnare eller ska påbörja ett handledaruppdrag
  • Du som vill läsa en eller flera grundläggande kurser om högskolepedagogik i VIL/VFU i egen takt.

Upplägg

Stepping stone-kurser är korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete med handledning
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion.

Alla kursdeltagare examineras vid sista kurstillfället.

En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier. Du kan läsa högst två Stepping stone-kurser per termin.

Illustration of Stepping stone courses.
Upplägg Stepping stone-kurser. Foto: Illustration.

Gå grundkursen först

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (webb-baserad) (fd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) för att få behörighet att gå andra Stepping stones-kurser. 

För att gå "Critical Incident Analysis och livslångt lärande" behöver du ha genomfört övriga kurser.

Hösten 2022

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

8 december- 26 januari 2023
Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Våren 2023

Pedagogiska grunder (asynkron med Zoom-möjlighet​)

► Start: 2 februari​, deadline: 9 mars​.
Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Pedagogiska grunder (SÖS)

► Kursträff 1: 9 januari, kursträff 2: 23 februari
Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagdutbildning SÖS

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

► Kursträff 1: 9 februari, kursträff 2: 16 mars.
Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

► Kursträff 1: 21 mars​, kursträff 2: 3 maj.
Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

► Kursträff 1: 18 april​, kursträff 2: 31 maj.
Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

► Kursträff 1: 15 juni, kursträff 2: 31 augusti. ​
Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Kontakt

Du hittar kontaktperson finns på respektive kurssida.

Tänk på