Skip to main content

Uppdateringar och kända fel

Här samlar vi information om åtgärder, kända fel och buggar av ki.se i Drupal 8.

Kända fel och besvärligheter

Här ser du de vanligast förekommande frågorna vi får. De flesta av dessa saker är fel som är rapporterade och ska åtgärdas

Alla fyra subsajter (ki.se, nyheter.ki.se, utbildning.ki.se och medarbetare.ki.se)

 • När du vill länka till ett migrerat dokument i brödtext och inte hittar länken så beror det på att detta dokument inte fanns i fältet dokument i Drupal 7. Du kan ladda upp dokumentet på nytt och/eller använda blocket Documents, när du gör det så kommer länken att hålla även när någon byter ut dokumentet till en senare version.
 • Nytt innehåll som ni skapar ser ut att vara duplicerat, så att det ser ut som att det finns två av alla sidor, nyheter, landningssidor under fliken "my content" m.m. Viktigt att veta att det alltså inte finns flera versioner, det ser bara ut så på "my content".
 • När du lägger till flera grupper från IDAC på en nyhet eller kalenderhändelse, så listas noden flera gånger, viktigt att veta att det alltså inte finns flera versioner, det ser bara ut så.
 • Man måste logga in i alla subdomäner, på både svenska och engelska, var för sig. Det vill säga om du är inloggad på utbildning.ki.se och ska redigera/skapa en engelsk sida så ska du logga in även på education.ki.se.
 • Organisationslistor listar inte personer i bokstavsordning.
 • Profilsidor går inte att hitta via linkit. Till det fungerar så kan du surfa till profilsidan, kopiera URL:en och gör en absolut länk.

Medarbetare.ki.se

 • Riktade nyheter och driftinfo till flera grupper syns inte alltid för alla dessa grupper på startsidan, men de syns om man har skapat en widget.
 • Låsta nyheter och kalenderhändelser syns ingenstans.

Nyheter.ki.se

 • Nyheter får det datum och tid som nyheten skapas (add news), inte när det publiceras. Det fungerar dock om du gör en schemaläggning, det vill säga använd "Scheduling options" (i grå ruta till höger på sidan i redigeringsläge) för att bestämma när din nyhet ska publiceras.
 • blocket "agenda" i kalenderhändelser får fel datum. Så länge kan man välja en dag för tidigt.

Utbildning.ki.se

 • Det går inte att skapa kurswebbsidor för kurser inom uppdragsutbildning.

Profilsidor

Vi har ett antal problem som rör profilsidorna och som beror på att den webbservice som ska skicka information till webben från IDAC, inte gör det fullt ut ännu. Problemen rör:

 • Ändringar som görs i IDAC avseende besöksadresser, telefonnummer eller organisation slår inte igenom.
 • Organisationslistor ligger inte i bokstavsordning.
 • Personer saknas i organisationslistor, fast det står rätt på profilsidan.

ITA arbetar på att lösa problemen men har ännu ingen prognos på när det ska vara klart. 

  Uppdateringar av ki.se

  Öppna verkstäder för redaktörer

  Ta med din dator och kom till en verkstad. Du jobbar med ditt eget innehåll och webbteamet är på plats för att svara på frågor och hjälpa till.