Nyhetsbrev från inköp och upphandling

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

FYI! Newsletter is available in English, see attached file.

 

Nytt ramavtal av kuvert.

KI har ett nytt ramavtal för avrop av kuvert från och med 2022-04-01.

beställning sker direkt via leverantören, Kalmar Kuvert Sweden AB.

Frågor kan i första hand tas med leverantören, det går även att kontakta KI:s internpost internposten@ki.se

Avtalet avser kuvert i olika storlek och utföranden, t.ex: med/utan fönster, svarskuvert, bubbel eller expanderpåsar. Leverantören ska även bistå KI med tryck på kuverten och samtidigt ge stöd, så att varje beställning blir rätt. Internposten bör kontaktas alternativt vara med som kopia på beställningen när tryck av Klichéer (portobeteckning) använda.

Ytterligare info går att läsa i avtalskatalogen https://contracts.opic.com/Contract/Details/2147394

 

Nytt ramavtal utbildning i Engelska språket

Karolinska Institutet har nu ett nytt ramavtal med Acolad Sweden AB.

Avtalstid 2+1+1 och gäller från 2021-12-28. Utbildningen ska kunna användas av medarbetare, lärare, forskare och doktorander.

I utbudet finns utöver regelrätta kurser även hybrid och självstudier.

Frågor som rör anmälan och kurser och dess innehåll ställs direkt till Acolad. Karolinska Institutet welcome page (acolad.com)

 

Nytt ramavtal av Hand o Vinkelstycke

KI har tecknat ett nytt ramavtal med leverantörerna DAB Dental och W.H Nordic avtalet började gälla 2022-03-21.

Nytt ramavtal av Hand o Vinkelstycke
Typ av hand- och vinkelstycke Modell Leverantör
Turbinvinkelstycke med 4-punktspray och LED-belysning TG-98L W&H
Turbinvinkelstycke miniatyrhuvud med 4-punktspray och LED-belysning NSK S-Max M800WL DAB
Direktväxlat till 1:1 Vinkelstycke med internspray och ljus, WG-56 LT W&H
Uppväxlat till 1:4-5 Vinkelstycke med internspray och ljus NSK S-Max M95L DAB
Roterande nedväxlat till 4:1 Vinkelstycke för profylaxarbete NSK Fx57m DAB
Rakt handstycke 1:1 NSK S-Max M65 DAB

Avtalsinformation om ny leverantör
En ny leverantör Monica Askebäcks Frukt AB är upphandlat.

Avtalet gäller för leverans av fruktkorgar och avtalets startdatum är 2022-09-02.

Avtalet kommer att vara tillgängligt i avtalskatalogen från 2022-08-01 och man kommer att kunna lägga sina beställningar för frukt redan i augusti för leverans från september.

 

Avtalsinformation prisjustering

Från och med 1 maj 2022 sker en prisjustering med 6,8% för ramavtalet: 2-3195/2018 Fruktkorgar – Företagsväxter i Knivsta AB.

 

Avtalsinformation Bemannings och rekryteringstjänster

Inköp och Upphandling har gjort en snabb-guide och ett förenklat avtal med övergripande information av Kammarkollegiets ramavtal avseende Bemannings- och Rekryteringstjänster.

Syftet med detta är att få en överblick om vad ramavtalet omfattar och dess innehåll, samt att underlätta för avropsprocessen.

Avtalen går att hitta i avtalskatalogen under Avtalsområde/ Administrativa tjänster/ Bemannings – och rekryteringstjänster.

Vid behov av bemanningstjänster eller rekryteringstjänster:
1. Läs igenom sammanfattning (se under ”Ytterligare information”),
2. Fyll i Checklista (se under ”bilagor”),
3. Kontakta Inköp och Upphandling med en begäran av stöd vid avrop samt ifylld checklista.

 

Viktig information om avtalet Flödescytometri

Angående vårt pågående ramavtal Flow cytometry instruments with platforms specific products som vi har upphandlat och började gälla 1 december 2021 detta har vi även informerat om i tidigare inköpsnytt.

Totalt är det 8 st leverantörer som ingår i ramavtalet och vi vill påpeka att ramavtalet måste följas och köp av dessa produkter ska ske från de upphandlade leverantörerna:

  • AH diagnostics
  • Beckman Coulter AB
  • Becton Dickinson
  • Bio-rad
  • Life Technologies
  • Luminex Corporation
  • Miltenyi Biotec Norden
  • Sony Europe

 

Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning för köp över 200 000 SEK kontakta våra centrala inköpssamordnare Cis för hjälp med avropet.

För Ytterligare info se avtalskatalogen.

 

Direktupphandlingar under sommaren

Centrala inköpssamordnarna har gått ut med följande information till alla AC på institutionerna avseende direktupphandling under sommaren/semesterperioden:

Inköp & Upphandling undviker att annonsera och öppna upphandlingar under vecka 26–32 pga. låg bemanning både hos KI och leverantörer. Detta innebär att direktupphandlingar som ni behöver ha färdigt innan semestertiden drar i gång, måste skickas in till inköp & upphandling senast 31 maj.

De direktupphandlingsansökningar som kommer in efter 31 maj kommer vi att påbörja, men inte publicera förrän i slutet av augusti, när alla börjar komma tillbaka till arbetet igen.

Vi på inköp och upphandling önskar er alla en riktigt Glad Påsk.

Easter
MM Foto: XX

Documents