Bildlagringssystemet QBank

KI använder en gemensam lagringsplats för bilder som används på ki.se, bilder till trycksaker och pressbilder. Det finns olika vägar att hämta upp och använda bilderna, exempelvis i Drupal och KI Mediabank men de är lagrade i samma system – QBank.

Vem kan logga in och använda QBank?

Alla som har genomgått utbildningen för att bli drupalredaktör har också möjlighet att logga in i QBank och använda funktionerna som finns bakom inloggning. Användaruppgifterna finns som lokalt tillägg för alla KI medarbetare och visas längst ner på den här sidan.

Tillgängliga funktioner inloggad i QBank

  • ladda upp flera bilder samtidigt med "drag och släpp funktion"
  • tagga flera bilder samtidigt
  • anpassat gränssnitt för att redigera bildinformation 
  • möjlighet att filtrera bilder på många olika sätt
  • mångsidig sökfunktion för att hitta bilder

Möjligheter och långsiktigt mål med gemensamt lagringssystem

Ett samordnat, tydligt och effektivt arbetssätt inom området bilder.

Steg-för-steg-instruktioner

Kontakt

mediabank@ki.se 

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • All KI staff
Log in with KI-ID