Core-faciliteter för utbildning

Core-faciliteter för utbildning är specialutrustade lokaler, t.ex. kurslaboratorier och metodikrum, som används av flera utbildningsprogram. De core-faciliteter som delfinansieras av kommittén för utbildning och som kan bokas av alla program som har behov av dem finns samlade här.