Publish, unpublish och draft - arbetsflöde

När du skapar och/eller redigerar en sida eller annan innehållstyp (till exempel en nyhet, kalenderhändelse eller formulär) så kan du välja att spara den som published, unpublished eller draft. 

Published är default, det ska du använda om sidan, nyheten, kalenderhändelsen kan publiceras.

Unpublished ska du använda när en sida, nyhet eller kalenderhändelse är ny men inte redo att publiceras ännu. Du ska också använda det när sidan inte längre är aktuell och användare inte bör komma åt den. Om sidan aldrig mer behövs, kan du radera den (delete).

Draft ska du använda om du vill att sidan, så som den ser ut just nu, ska fortsätta vara tillgänglig för användare medan du gör uppdateringar som ska publiceras senare. En draft är inte en sida som du kan söka fram i Content (jämför med Word där man kanske "sparar som" - det görs inte i Drupal), utan bara en version av sidan som ännu bara är ett utkast.

För att jobba med ett draft, gör så här:

  • Öppna den befintliga, publicerade sidan i redigeringsläge. Längst ner kan du se att sidan är sparad som "Draft".
  • Gör dina ändringar och spara sidan fortsatt som en Draft om den inte är redo att övergå till att bli en Published sida. 

Observera att det finns en del begränsningar med drafts. Du kan inte ändra på den befintliga publicerade sidan så länge det ligger en draft av den - då försvinner dina draft-ändringar.