Hitta och göra om migrerade sidor

Alla publicerade sidor migrerades vid uppgraderingen av ki.se i maj 2019. Dessa sidor behöver delvis göras om efter migrering. Eftersom redaktörens namn ersatts med Webb Admin kan det vara svårt att hitta det innehåll du ansvarar för. Här får du några metoder för hur du kan göra för att hitta dessa sidor, samt instruktioner för hur du gör om dem.

Känna igen migrerade sidor

Du känner igen sidor som inte uppdaterats efter migrering genom att redaktörens namn ersatts med Webb Admin. När du öppnar dem i redigeringsläge finns en grön ruta med info om migrerade sidor. 
Allt innehåll på sidan ligger i ett text/imagefält. Under det fältet finns en drop-downlista med alternativen Migrated content och Advanced editor. Längst ned på sidan är rutan Migrated ibockad.

  Migrerat innehåll
  Migrerade sidor har en grön informationsruta.

  Hitta migrerade sidor på ki.se

  Om du vill hitta sidor som hör till din institution kan du göra en sökning i inloggat läge i Drupal.

  1. Välj Publishing status Published
  2. Välj Content type Page (landningssidor bör vara fixade och promos behöver inte fixas)
  3. Välj den subsite du vill leta i. 
  4. Klicka Filter
  5. Klicka på Updated för att sortera sökresultatet med de äldsta sidorna först. 
  6. Eftersom de migrerade sidorna är äldst kommer nu allt som är Last updated by Webb Admin överst. 

  I exemplet är det bara en sida kvar att göra om efter migrering på den aktuella institutionen. 

  Screenshot of Drupal interface
  Genom filtrering kan du hitta migrerat innehåll på en subsajt, exempelvis din institution.

  Hitta migrerade sidor på andra sajter

  Om du är redaktör på sajterna Utbildning eller Medarbetarportalen så kan du göra likadant som i exemplet ovan, fast utan att välja subsite (som inte finns på Utbildning och Medarbetarportalen). Resultatet kan ju bli väldigt många sidor som inte har gjorts om efter migrering. Dessa visas femtio åt gången och längst ned på sidan kan du bläddra i resultatet. Ofta kommer sidor i samma sammanhang i sjok.

  Om du känner till vem som är eller kan ha varit innehållsägare, eller om det är du själv så kan du lägga till namnet i söket i fältet innehållsägare. 

  Sidor utan ansvariga

  Många sidor är utan både redaktör, innehållsägare och sammanhang. Då kan det vara svårt att avgöra vem som ska ta sig an sidan för att antingen göra om den eller avpublicera eller till och med radera den. Vi behöver gemensamt hjälpa till att hitta rätt ägare för denna typ av innehåll eller så förbehåller sig webbteamet rätten att radera det om det varit avpublicerat i minst ett år. 

  Behövs innehållet fortfarande?

  Innan du gör om sidan efter migrering, gå igenom den och fundera på om allt innehåll är aktuellt och relevant. Kanske ska delar av den eller hela sidan tas bort. Behöver du ta bort eller avpublicera många sidor, kontakta webbteamet så hjälper vi dig. 

  Vad följer inte med?

  Saker som inte flyttats med från tidigare version av ki.se (före maj 2019):

  • Dokument som inte fanns i fältet Dokument. Om du hade länkat till dokumentet i brödtext, så är filen nu bara en länk som du inte kan ändra. Ladda upp dokumentet i Drupal på nytt. Den länk som skapas kommer att hålla även när någon byter ut dokumentet till en senare version. 
  • Promovisning på landningssida. Publicerade promos är migrerade men du måste länka in dem på nytt. 
  • Bilder. De bilder som syns på migrerade sidor kommer att försvinna. Du behöver därför ladda upp dem till bildbanken QBank om du ska länka in dem till sidan igen. 
  • Tabeller. De är migrerade, men länkar och bilder i tabeller stöds inte. Vi rekommenderar inte att du försöker återskapa dem så som de var. Välj istället andra sätt att presentera din information, tex i listor. 
  • Kontaktkort. Dessa måste göras om.

  Göra om migrerade sidor

  Enklast är att göra om migrerade sidor uppifrån och ned. Om sidan innehåller mycket innehåll av olika slag kan det ta lite tid. Tänk på att ha all info tillhanda så att du inte förlorar innehåll. 
  Öppna gärna edit-läget i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren så kan du se hur sidan såg ut innan. 

  Bilder

  Om du öppnat en sida i redigeringsläge och då kommer på att du inte har bilderna på sidan så kan du backa eller klicka Cancel. Sen kan du spara bilderna från den publicerade sidan innan du fortsätter med att fixa den. Det gör du enklast genom att dra bilderna från sidan med muspekaren och samla dem i en mapp på skrivbordet. Sedan laddar du upp dem. 
  Läs mer om att hantera bilder.

  Ingress

  Du behöver fylla i text i ingressfältet som är tomt. Den första biten av texten i Text/Imagefältet kan vara den tidigare ingressen och kan ev återanvändas. Skriv annars en ny. 

  Välj textformat

  Under textfönstret finns en drop-downmeny, där du behöver välja Advanced editor. Då kommer en varningstext upp: "Changing the text format to Advanced editor will permanently remove content that is not allowed in that text format. Save your changes before switching the text format to avoid losing data."
  Den info du kan förlora är bilder så se till att ha dem sparade och tillgängliga. Annat innehåll som inte stöds finns fortfarande länkat, som kontaktkort. 

  Migrerat innehåll
  I dropdownmenyn måste du välja Advanced editor.

  Lägg till innehåll

  Nu lägger du till de block du behöver för att presentera innehållet, som Text/Image, Contact card och så vidare. Det är smidigt om du redan har laddat upp dina bilder till QBank, tagit reda på KI-ID till dem du behöver lägga till kontaktkort för, och vet vilken Included in-länk du ska lägga till. 

  Pubmedlänkar

  Om du har många Pubmedlänkar på din sida kan det vara lite jobbigt att fixa alla efter migrering. Här ett sätt att förenkla det hela: 

  1. Klipp ut listan på siffersträngar från din sida
  2. Klistra in den i Word
  3. Klistra in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  framför varje siffersträng så att du får en lista liknande denna: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30635637
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752516 
   osv 
  4. - Ställ dig där du ska ha listan i textfältet i edit-läge och klicka på Pubmed-symbolen (DNA-sträng) i verktygslistan ovanför textfältet
  5. - Klipp och klistra över koderna från ditt Word-dokument. 

  Kryssa ur Migrated

  Till sist kryssar du ur sidan Migrated och sparar. 

  Filmklipp om att fixa sidan efter migrering

  I filmen nedan görs en migrerad sida om snabbt. Filmen hoppar över uppladdning av bilder i QBank och hämtning därifrån. Den visar inte heller genomgången av länkar och att brustna länkar raderats i efterhand, eller att leta upp kontaktpersonernas KI-ID. Syftet är att snabbt visa de viktigaste delarna i att fixa en migrerad sida - inställningar, skapa ingress och lägga in innehåll på nytt. Självklart behöver du först och främst överväga om sidan eller allt innehåll på den fortfarande behövs och ligger på rätt plats innan du lägger ned arbete på att fixa till den. 

  Så fixar du sidan efter migrering

  More information for logged in staff

  There is more information for those of you working in the following groups

  • All KI staff
  Log in with KI-ID