Reminders

Reminder-funktionen i Drupal påminner redaktörer och innehållsägare om att uppdatera sidor och landningssidor. Du som redaktör eller innehållsägare får ett e-post om en sida eller ett dokument inte har uppdaterats på ett år (365 dagar).

Ouppdaterade sidor och dokument tas bort

Om sidan eller dokumentet inte uppdateras efter det så kommer den att avpubliceras efter ytterligare ett halvår. Att spara om sidan/dokumentet räcker för att den ska få ett nytt datum. Ett år efter det förbehåller sig webbteamet rätten att radera innehållet. Det går inte ut några fler mail efter den första påminnelsen.

Hitta reminders

Du kan se vilka sidor och dokument som det skickats Reminders för under Content: Content reminders respektive Document reminders. Du ser också när det skickades ett mejl och till vem. 

Migrerade sidor

Sidor som inte uppdaterats alls sedan migreringen från version 7 till version 8 av publiceringsverktyget Drupal, i maj 2019, kommer att avpubliceras i september (ett halvår efter att reminders börjar fungera). Sidor som då avpublicerats ligger kvar som Unpublished i ett år (sen förbehåller webbteamet sig rätten att avpublicera dem). Se därför över det innehåll som du är ansvarig för och se till att det är korrekt, uppdaterat och komplett.

Migrerade dokument

De dokument som var inmatade i fältet Documents i den gamla versionen av Drupal, fördes över till Drupal 8 i migreringen och omfattas av Reminders-funktionen. Många av dessa dokument har fortfarande den fiktiva migreringspersonen "Webb admin" som redaktör, så gå igenom listan över skickade Reminders och kontrollera om du har något dokument där.