Informationshantering på KI

KI:s strategi för informationshantering är en del av Strategi 2030. Syftet är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data inom Karolinska Institutets olika verksamhetsområden.​

Några av programmets pågående aktiviteter

Nyheter från programmet