Lägga till vikarie (ersättare)

Administrera vikarie
För att man ska kunna aktivera en vikarie måste man först göra vikarien valbar hos personen. Detta görs av Support Systems. Maila supportsystems@ki.se för hantering av det.

OBS: Ekonomer kan bara vara vikarie för andra ekonomer. Detsamma gäller för godkänna/attestant rollen.

Administrera vikarie/ersättare


För att man ska kunna aktivera en vikarie måste man först göra vikarien valbar hos personen. Detta görs av Support Systems. Maila supportsystems@ki.se för hantering av det.

OBS: Ekonomer kan bara vara vikarie för andra ekonomer. Detsamma gäller för godkänna/attestant rollen.

I UBW Web

Klicka på ”Din anställning” och ”Aktivera ersättare”:

Väl inne ändrar du först Frånvarostatus till ”Jag är inte på kontoret just nu” för att sedan sätta från och till datum:

Lägg därefter till en ersättare genom att klicka på Lägg till och fyll i namnet på den som ska vara ersättare under kolumnen ersättare och från och till datum. Elementtyp behöver inte fyllas i.

Klicka sedan på Spara längst ner till vänster på sidan:

När du vill ta bort en vikarie bockar du i rutan till vänster om raden och klickar på Ta bort. Glöm inte att spara.