Startsidan i UBW

Startsidan består av Programverktygsfältet och Huvudmenyn.

Om du vill kan du ändra startsida under Din profil.

Programverktygsfältet

Visas alltid överst i programmet och innehåller globala funktioner som:

UBW M7 Foto: N/A

Menyknappar

Huvudmenyn består av ett antal Menyknappar som ordnats lodrätt på vänster sida i fönstret, där varje knapp innehåller menyalternativen för respektive tillgänglig produktmodul. Vilka menyalternativ som visas styrs av din behörighet.