Skip to main content

Research Group Österborg, Anders

Organisation: Forskargrupper

Postal address: Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/onkpat/hakan-mellstedtanders-osterborgs-forskargrupp

Groups

Employees

Lars Adamson
Anna Asklid
Inger Bodin
Gunilla Buren
Sandra Eketorp Sylvan
Jan-Erik Frödin
Lotta Hansson
Kia Heimersson
Mohammad Hojat-Farsangi
Mahmood Jeddi-Tehrani
Masoud Karimi
Claes Karlsson , Senior research fellow, clin.
Maria Liljefors
Jeanette Lundin
Agnes Mattsson
Håkan Mellstedt
Ali Moshfegh
Tom Mulder
Marzia Palma
Li-Sophie Rathje
Leila Relander
Ann Svensson
Maria Winqvist