Organisation: UF.ITA.Service

Postal address: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service Tjänsteansvar, 171 77 Stockholm

Employees

Senad Angelov teammanager
Magnus Anå system administrator
Mikael Carp systems manager
Jonas Forsberg Consultant/externa personnel
Johan Hagelin systems manager
Marcus Holmerin systems manager
Stefan Kaptens systems manager
Martin Karlsson system administrator
Tiina Laas systems manager
Johan Lagerros Research Infrastructure Specialist
Lars Lindström Consultant/externa personnel
Marie Löwinder systems manager
Henrik Svensson system administrator
Tony Taponen system administrator
Fredrik Tingstedt systems manager
Helena Törnquist systems manager