Organisation:

Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Rhen, 171 77 Stockholm

Employees

Mikael Rhen professor