Organisation:

Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi Schneider, 171 77 Stockholm

Employees

Gunter Schneider Affiliated to research