Organisation:

Postal address: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär Muskelfunktion SUMO och muskelbiologi, 171 77 Stockholm

Employees

Stefano Gastaldello researcher