Organisation:

Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Funktion och teknologi Seoane Martinez, 171 77 Stockholm