About me

Specialistläkare i anestesi och intensivvård sedan 2018

Research description

Doktorand, institutionen för Fysiologi och Farmakologi vid Karolinska Institutet, sedan 2021

Teaching portfolio

Lärare i Professionell Utveckling PU sedan 2010

HLR-instruktör sedan 2011, huvudinstruktör barn-HLR, barn-S-HLR-instruktör, A-HLR-instruktör, ATLS-instruktör, APLS-instruktör, sim-instruktör.

Education

Läkarprogrammet vid Umeå Universitet 2003-2010