About me

Jag är Leg. Arbetsterapeut och tog min arbetsterapeutexamen 2004 vid Linköpings universitet och min magisterexamen vid Karolinska institutet. Som kliniker har har jag arbetat inom rehabilitering, dels inom ortopedi och trauma och dels inom specialiserad neurologisk rehabilitering. 

Det har alltid varit viktigt för mig att utvecklas som arbetsterapeut, dels i mitt kliniska arbete och dels arbetsterapeutens roll inom rehabilitering. Att finna vägar och broar mellan det kliniska arbetet och forskning. Jag har därför engagerat mig i olika utvecklingsprojekt som drivits av min arbetsgivare Stockholms Sjukhem så som vårdkedjeutveckling, hålla presentationer gentemot patientföreningar och remittenter. 

Research description

Sedan 2021 är jag doktorand i Forskarskolan för hälsovetenskap vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet. Mitt forskningsprojekt ingår i Make My Day projektet och syftar till att utvärdera implementeringen av och effekterna av ett strokepreventionsprogram riktat till personer med risk för stroke i primärvård. Preventionsprogrammets fokus är att förebygga stroke genom att adressera modifierbara riskfaktorer för stroke och där engagerande vardagsaktiviteter spelar en viktig roll i det arbetet. Projektet syftar även till att bygga implementeringsstrategier genom att involvera deltagare, kliniker och management i en Co-design process.

Mer om Make My Day projektet: https://ki.se/nvs/make-my-day-prevention-av-stroke

 

 

 

Education

2021-pågående. Doktorandutbildning Karolinska Institutet

2021 Magisterexamen Karolinska Institutet

2004 Arbetsterapeutexamen Linköpings Universitet