About me

Jag arbetar som doktorand vid Avdelningen för Fysioterapi vid Karolinska Institutet. Min kliniska erfarenhet är femton år som sjukgymnast inom kommunal äldreomsorg med särskild inriktning på personer med demenssjukdom. Jag läste min magisterexamen i fysioterapeut med beteendemedicinsk inriktning vid Mälardalens högskola. I mitt magisterarbete undersökte jag hur komplexa förflyttningssituationer tillsammans med personer med demens och kunde förändras med beteendeinriktade åtgärder.

I min nuvarande roll på Karolinska institutet arbetar jag i ett projekt som syftar till att förbättra hälsa och välmående genom ett digitalt hälsoprogram för fysisk aktivitet via mobil för personer som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).