About me

I have a background as a clinical psychologist specializing in children and adolescents. I'm also trained and have worked with railway and metro technology as a train driver, train traffic controller and technician.

Since 2016, in parallel with my work as a clinical psychologist, I have been working as a consultantfor the Swedish rail network to primarily prevent suicides and trespassing.

I am currently employed at the Center for Health Economics, Informatics and Healthcare Research (CHIS) at Region Stockholm and belong to the National Center for Suicide Research and Prevention (NASP) where my job consists of providing expert advise on minimizing suicides in the transport system. The role of being an expert also includes providing support to various regional and national infrastructure projects, as well as conducting research and innovation in the field.

I am entrusted as the project manager in a multi-year research project commissioned by the Swedish Transport Administration with the intention of better understanding the occurrence and cause of suicidal acts at bridges, railways, and road traffic. 

I am particularly interested in scalable suicide prevention measures for the transport system.

 

Selection of publications

 • Fredin-Knutzén J, Olsson, N., Rosberg, T., Thorslund, B., & Lidestam, B. Train drivers' work-related stress and job satisfaction; 2023. Journal of Occupational and Enviromental Medicine.
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Suicid vid broar i Sverige: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet; 2023.
 • Fredin-Knutzén J, Hadlaczky, G., Andersson, A.-L., & Sokolowski, M. A pilot study evaluating the effectiveness of preventing railway suicides by mid-track fencing, which restrict easy access to high-speed train tracks; 2022. Journal of Safety Research, S0022437522001335. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.08.019
 • Fredin-Knutzén J. Kartläggning av suicidhandlingar i SL:s spårbundna trafik.; 2022. Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet
 • Andersson A-L, Risenfeld M, Fredin-Knutzén J, Hadlaczky G, Sokolwski M.Skadehändelser från broar i Sverige år 2008-2020 samt metod för framtagande av underlag; 2022. Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Lundberg P, Hallin F, Wendesten A, Lantz M. Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltnätstängsel; 2021. Afry/Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Staket i plattformsände vid Stockholms södra – En åtgärd för att minska riskerna för obehöriga i spår; 2021. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Förstudie Suicid i transportsystemet; 2020. Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.
 • Wigren A, Fredin-Knutzén J, ”Obehöriga i Spår” ‒ Sambandet med tätorter. Analys och ågärdsförslag för att minska riskerna för personpåkörningar och förseningar på grund av “Obehöriga i Spår.”; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Salminen, R., Eliasson, J., Sundberg, B., Tillström, T., Walldan, D., Dempe, L., Forsberg, C., Kjellman, M., & Olsson, B.-M. ”Obehöriga i spår” i Göteborg—Branschgemensam utredning av två belastade sträckor i Region Väst; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Motiv bakom merförseningar registrerade som OMÄ02 “Obehöriga i Spåret.”; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J., Källbom, J., Tugén, O., Landin, H., Torin, A., Ståhl, J., Bonnevier, M., Kjellman, M., Tylenius, F., & Olsson, B.-M. ”Obehöriga i spår” Norrköping -Linköping—Branschgemensam utredning av en belastad sträcka i Region Öst; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. ”Obehöriga i spår”-belastade platser. Underlag för prioritering av åtgärder; 2018. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Grundberg, A., Sjölund, J., Stenholm, E., Berg, L., Hallberg, P., Törnkvist, J., Tylenius, F., Eriksson, Ö., Wigren, A., Rådbo, H., Andersson, A.-L., Handspik, Y., Welander, A.-S., Jenelius, M., Kjellman, M., Lokrantz-Bernitz, D., & Olsson, B.-M. Obehöriga i spår vid Årstaberg , Upplands Väsby och Järna—Analys och åtgärdsförslag för tre belastade platser i Region Stockholm; 2018. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Mustelin C-H, Forsell M, Monteiro Duarte C, Levin A, Duintjer A. Repetitionsutbildning I omhändertagande för Trafikledare inom Tunnelbanan; 2017. MTR Tunnelbanan

 

International meetings

 • Fredin-Knutzén J. (2022-11-11). Implementation of Camera Surveyance for Suicide Prevention in the Stockholm Metro System [presentation]. Tresp-meeting, Danish Research Institute of Suicide Prevention, Online.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-09-30). Preliminary results from a pilot study evaluating lengthwise fences at exiting platform ends [presentation]. Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), London, UK.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-08-25). Mid-track fencing prevents suicides at a railway station – a pilot study [presentation]. ESSSB 19, Copenhagen, Denmark.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-07-01). Mid-track fencing prevents suicides at a railway station – a pilot study [presentation]. Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), Online.