About me

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990 och gick specialistutbildning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 1996. Sedan dess har jag skaffat en bred erfarenhet av barnsjukvård inom olika områden både slutenvård och öppenvård. Jag har även haft tjänst som klinisk lärare för barnspecialistutbildningen för sjuksköterskor på KI.

Jag har alltid intresserat mig för frågor som rör hälsosamma vanor och behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Intresset tog ny fart 2011 genom en tjänst som barnsjuksköterska på Karolinska Sjukhuset på Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med övervikt och fetma som mitt specialområde.

Sedan 2013 har jag arbetat som forskningssjuksköterska på CLINTEC enheten för pediatrik i olika projekt med fokus på barnfetma: Early STOPP – en preventionsstudie, AMOS – viktminskningskirurgi på tonåringar och Mer och Mindre – tidig behandling av fetma med fokus på föräldraskap ki.se/merochmindre .

I min nuvarande roll som forskningssjuksköterska i Mer och Mindre ansvarar jag för rekrytering och datainsamling i två pågående studier. Jag genomför bland annat semi-strukturerade intervjuer med barn och föräldrar om hur det är att leva med fetma. Dessa intervjuer analyseras för närvarande.  Under studien Mer och Mindre Europa som just nu genomförs i Stockholms län, kommer jag att vara en av två gruppledare som håller föräldragrupper med fokus på extra stöd i föräldraskapet.

Parallellt med arbetet som forskningssjuksköterska arbetar jag som barnsjuksköterska på BUMM i Liljeholmen.

Education

1990 Sjuksköterskeexamen

1996 Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom

2013 Barnfetma, orsaker, risker och åtgärder

2016 Magisterexamen i omvårdnad

Titel: Ungdomars upplevelse av viktminskningskirurgi: En studie om viktutveckling, mående och eftervård

Handledare: Kerstin Ekbom, sjuksköterska, Med. Dr.

2018 Intervjuteknik i vård och omsorgsforskningen