About me

Jag är legitimerad psykolog och tog examen vid Umeå Universitet år 2018. Sedan dess har jag arbetat med dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning inom vuxenpsykiatrin. Vid sidan om mitt kliniska arbete doktorerar jag vid Ki där Pia Enebrink är min huvudhandledare och Metin Özdemir från Örebro Universitet är min bihandledare.

Research description

Jag är intresserad av insatser för att förebygga psykisk ohälsa och främja integration hos nyanlända ungdomar och deras föräldrar.  

Jag arbetar i PIA-projektet som är ett samarbete mellan forskare på Örebro universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet och Norska Folkhälsomyndigheten. Det huvudsakliga målet med PIA projektet är att utveckla program som kan hjälpa till med integrations- och anpassningsprocessen hos nyanlända ungdomar och deras föräldrar.