About me

Laboratorieingenjör i Professor Jussi Taipales forskningsgrupp vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik. I denna roll hanterar jag dels det dagliga arbetet med att hålla igång labbet vilket inkluderar beställningar och fakturor, underhåll osv, dels deltar jag i laboratoriearbetet vilket inkluderar bland annat genotypning, IHC och ISH, förberedelser av prover för RNA-sekvenserings mm. 

Education

Kandidatexamen i Biomedicin från KI

1 år Hälsoinformatik vid KI och SU

Mastersexamen i Biomedicin från KI