Verksamhetschef enheten för undervisning och lärande (UoL), pedagogisk kompetesutveckling och stöd, bitr ordf Bg kvalitet, utveckling kvalitetssystem utbildning, projektledare lärandemiljöer, fysiska och vituella miljöer som stimulerar lärande, kursansvarig  för kurser i kvalitetsutveckling, PhD, Lektor

Maria Watter

Operations director

Organisation:

About me

Certified biomedical scientist (2002) and PhD in medical biochemistry (2007) working as senior lecturer at the department of laboratory medicine. In my work I'm partly programme director for the biomedical laboratory science programme, partly vice head of division of clinical chemistry and partly course organizer and examiner. For more information please se my swedish profile pages or contact me directly.