Profile texts

The profile text a brief, standard description of the organisation that we use in different contexts to briefly and concisely describe Karolinska Institutet.

The texts are included in recruitment ads as well as the backs of brochures and folders and are updated in accordance to the strategy 2030.

English profile text

Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Our vision is to advance knowledge about life and strive towards better health for all. Karolinska Institutet accounts for the single largest share of all academic medical research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet selects the Nobel laureates in Physiology or Medicine.

Swedish profile text

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.