Alexander Valdman

Alexander Valdman

Senior research specialist

Alexander Valdman är docent i onkologi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare inom ME Strålbehandling, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

About me

Jag disputerade 2005 vid Karolinska Institutet på en avhandling om prostatacancer. Efter en postdoc period på Johns Hopkins i Baltimore, USA 2006-2007 återkom jag till Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset där jag blev specialist i onkologi 2012 och sedermera docent i onkologi vid Karolinska Institutet.

Mitt forskningsområde är strålbehandling av bäckencancertumörer. Min forskning fokuserar på att studera kliniska effekter av olika strålslag som kan ge patienter en mer effektiv onkologisk behandling med mer skonsam biverkningsprofil. 

Research description

Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudien PRORECT (NCT04525989) www.prorect.se