Anna Freyschuss

Adjunct lecturer

About me

  • Överläkare, ME kardiologi, Karolinska universitetssjukhuset
  • ST-studierektor ME kardiologi, Karolinska universitetssjukhuset
  • Fellow of the European Society och cardiology (FESC)
  • Ansvarig för European Exam in Core Cardiology (EECC) Sverige, Svenska kardiologföreningen.  
  • National director of training & board EEGC
  •  
  • Biträdande programdirektor, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet  
  • Ordförande i kommittén för studentvalda fördjupningskurser (SVK), Läkarprogrammet, Karolinska Institutet
  • Studierektor för studentvalda fördjupningskurser (SVK), Läkarprogrammet, Karolinska Institutet
  • Ordförande för Beredningsgruppen för kursplaner, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet