Foto på Veronica Svärd

Veronica Svärd

Affiliated to research

About me

I have a PhD in Social Work, my thesis is entitled "Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences".

I currently hold a post doc position at the Division of Insurance Medicine at Karolinska Institute. I also work on research projects for the National Public Health Agency and the Karolinska University Hospital.

Research description

 

PUBLICATIONS

1. Svärd, V., Projekt Asylkurator - Utvärdering av specialistkuratorers arbete med asylsökande och papperslösa patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Delrapport 2018. Stockholm: Karolinska Universitetssjukhuset.

2. Svärd V, Friberg E, Haque M, Alexanderson K. Läkares erfarenheter av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och av digitalisering av läkarintyg. Rapport 2018. Karolinska Institutet; 2018. p 1-183.

3. Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm. Resultat från en enkätstudie år 2017 och jämförelser med motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. 2018: Stockholm. p. 1-226.

4. Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Lytsy P, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från en enkät år 2017 och jämförelser med resultat från motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. 2018: Stockholm. p. 1-265.

5. Svärd V, Assessing children at risk: organizational and professional conditions within children's hospitals. Child & Family Social Work, 2017. 22(S4): p. 81-91. https://dx.doi.org/10.1111/cfs.12291

6. Svärd V, “Why don’t they Report?” Hospital Personnel Working with Children at Risk. Child Care in Practice, 2017. 23(4): p. 342-355. https://dx.doi.org/10.1080/13575279.2016.1188765

7. Svärd V, A Matter of Professional Status: The Impact of Medical Hierarchies on Child Maltreatment Work. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2016. 3(208): p. 1-6. https://doi.org/10.15344/2394-4978/2016/208

8. Svärd V, Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences. 2016. Avhandling, Skriftserien Nr 2016:2, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. http://dx.doi.org/2077/42434

9. Svärd V, Emotions and normativity in assessments of children at risk. International Journal of Work Organisation and Emotion, 2014. 6(4): p. 369-382. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2014.068039

10. Svärd V, Hospital social workers' assessment processes for children at risk: positions in and contributions to inter-professional teams. European Journal of Social Work, 2014. 17(4): p. 508-522. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2013.806296

11. Svärd V, Vårdpersonals attityder till att anmäla oro för barn som far illa – Litteraturöversikt av vilka faktorer som påverkar sjukhusläkare och sjuksköterskor, 2008. Kuratorsklinikens rapportserie. Kuratorskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset: Stockholm.

12. Svärd V, Kvinnor som immigrerat - Aktstudie av kvinnornas situation inom försörjningsstödsenheterna, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.

13. Svärd V, ”När ska vi andas… på vårt sätt” Två invandrade kvinnors berättelser om att bli delaktig i det svenska samhället, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.