Organisation:

Postal address: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS Utbildningskom, Vägledning, Alumnrelation, 171 77 Stockholm

Employees

Lisa Bergenfelz (Tjänstledig) communications officer
Peter Bergman communications officer
Tom Bramler communications officer
Jenny Enblom communications officer
Eva Feron study counselor
Johanna Gasslander head of unit
Sara Gunningberg administrative officer
Emma Karlsson communications officer
Ulrica Kristhammar communications officer
Caroline Larsson Ekström communications officer
Amanda Nelzén communications officer
Helene Svanholm communications officer